סיבוב במת הרמה מערכת של הסיבוב לבין להרים מכוניות. סיבוב במת הרמה מערכת של הסיבוב לבין להרים מכוניות.

מעליות פלטפורמה מסתובבת

סיבוב במת הרמה

מערכת של הסיבוב לבין להרים מכוניות.

טיפול מערכת שנועדה לפתור את הבעיה של העדר מרחב תמרון הרכב ויש חיבור רמות שונות של עניין, מאז, באמצעות פלטפורמה מסתובבת, היכולת למקם את הרכב לכיוון הרצוי על ידי הלקוח, על ידי הרמת פלטפורמה, תרים אותו עד מיקום חניה הוקמה.

קיבולת מטען מרבי 3000 ק ג.

המירוץ Max.mt. 6.20.

הסמכה גברים הזדמנויות על הסיפון.