איי אקולוגיה איי אקולוגיה

איי אקולוגיה

Isole ecologiche automatiche - isole ecologiche interrate

איי אקולוגיה

לעשות את הבחירה הנכונה, שמירת כדור הארץ.

במציאות איפה הבעיה זיהום על סדר היום, ואת הצורך לבצע ומפקחת נפרד גדל, BSP הנדסה מנסה לתת את תרומתה להגנה על הסביבה, במיוחד במקרה של הרעלה של הקרקע ומי התהום, דרך היצירה של האיים אקולוגי מיוחד.

הפרויקט של החברה כרוך השלמתו של פלטפורמה הרמת גג שמיש, היכן מעל זה ממוקמים את הארגזים עבור הבדיל וקבר באזור, אשר מגיע אל פני השטח רק כשקוראים, לאתר אחרים המכילים תהיה מחוברת אלה שלעיל.

BSP הנדסה מחויבת יישום וההפצה של האיים אקולוגי, הנוכחיים והעתידיים פתרון חירום בנושא פסולת.

מיחזור לחסוך כסף על-ידי מיחזור