מערכת חניה אוטומטית

מערכת חניה אוטומטית: תנועה אוטומטי מערכת אוטומטית לחלוטין.

הצמח אוטומטי

מערכת טיפול אוטומטי לחלוטין.

מערכת אוטומטית לחלוטין טיפול זו הוא מתאים קטן, בינוני של המוסך וגדול. היתרונות בהחלט לא נעלמו מעיניו, כמו הסבה של האזור שבו הוא ממוקם, אופטימיזציה של רווחים, ההגנה על הרכב מפני נזק (ונדליזם או מזג אוויר) ואת כמות פחותה של גז הפליטה הנפלטים במהלך פעולות חניה