מימוש של האיים אקולוגי

BSP הנדסה עם איי יינגזו מנסה לתת את התרומה שלו לשמירת איכות הסביבה

איי אקולוגיה

לעשות הבחירה הנכונה, שומר את כדור הארץ.

במציאות איפה הבעיה זיהום על סדר היום ועל הצורך לבצע ומפקחת נפרד גדל, BSP הנדסה מנסה לתת את תרומתה להגנה על הסביבה, במיוחד במקרה של הרעלה של הקרקע ומי התהום, דרך יצירת האיים אקולוגי מיוחד.

הפרויקט של החברה כרוך השלמתו של פלטפורמה הרמת גג שמיש, היכן מעל זה ממוקמים את הארגזים עבור הבדיל וקבר באזור, אשר מגיע אל פני השטח רק כשקוראים, לאתר אחרים המכילים תהיה מחוברת אלה שלעיל.

BSP הנדסה מחויבת יישום וההפצה של האיים אקולוגי, הנוכחיים והעתידיים פתרון חירום בנושא פסולת.

גדלים ויכולות על פי בקשה.

מיחזור לחסוך כסף על-ידי מיחזור