מעתק מקבילים

מעתק חניה במקביל: ממטבת את השטח הזמין ביותר, המאפשר שפארק שתי מכוניות הצבת אחד מעל השני.

מקבילי מעתק, מוטה. ורווקה תורן

מערכות אלקטרו הידראולי חניה לשני תפקידים-גבי.

הפתרון יכול להיות מותקן בכל סביבה בלי עבודת בנייה . הוא נוצר על ידי פלטפורמה ייחודית עם דחף גליל פלטפורמה מתכוונן בגובה כלשהו, בהתבסס על גודלי זמין ומדיה מפארק.

למטב את מרב השטח הפנוי, ומאפשר לך להחנות שתי מכוניות להציב אחד מעל השני.