כלים אוטומטיים חניה מערכת אקולוגית BSP פארק

אוטומטי חניה מערכת אקולוגית BSP פארק: תנועה כונן המערכת ללא הקרקע מסילות.

אוטומטיות BSP באקו פארק

טיפול במערכת ללא פרוק מסילות.
BSP הנדסה פיתח, יישמה מערכת חניה אשר לוקח בחשבון את כל הצרכים הללו, הגדלת קיבולת חניה על כל אזור, ללא סיוע מבניים משמעותיים.

BSP מערכת אקו פארק הוא תפיסה חדשה של חניה וניתן להתאימם אישית ללא המגבלות של גדלים, צורות, רצפות (המרתף, או מעורבת), לגשת, עשויים להיות במבנים מיוחדים הקיימים, יציב או זמני, בפנים ובחוץ, ציבורי או פרטי.