חניה מול עמודות

מערכת חניה מתאים לחיבור של מעברי צבע על פני 6 mt. יש לו את היתרון של לא דורש התקנה רווחים

MONTAUTO מנוגדים טור המערכת

מערכת הרמה עם שניים או ארבעה טורים מנוגדות.

מערכת מתאימה לחיבור של מעברי צבע מעל 6 החנייה הר יש את היתרון של לא דורש בור גדול איפה זה ממוקם וניתן self-supporting מבלי לאבטח אותו לקיר באופן היפותטי לא מושלם.