מערכת עם סיבוב מעלית החנייה

סיבוב הרמת פלטפורמה: במקום הרכב בכיוון הרצוי, ובאמצעות הפלטפורמה הרמה, תרים תחנת חניה הוקמה.

סיבוב במת הרמה

מערכת של הסיבוב לבין להרים מכוניות.

טיפול מערכת שנועדה לפתור את הבעיה של העדר מרחב תמרון הרכב ויש חיבור רמות שונות של עניין, מאז, באמצעות פלטפורמה מסתובבת, היכולת למקם את הרכב לכיוון הרצוי על ידי הלקוח, על ידי הרמת פלטפורמה, תרים אותו עד מיקום חניה הוקמה.

קיבולת מטען מרבי 3000 ק ג.

המירוץ Max.mt. 6.20.

הסמכה גברים הזדמנויות על הסיפון.